Beeta. See on Tallinna planeeringute registri uue ilme saanud versioon, kus toimivad avalehe ning kahe detailplaneeringu - Pikaliiva tn 69 ja Pae tn 1 vaated.

See on planeeringute registri prototüüp testimiseks

Kogusime perioodil juuli-august Teie arvamusi mõistmaks, kuidas paremini detailplaneeringute koostamise protsessi edasi anda.

Tere tulemast Tallinna planeeringute registrisse

Tallinna planeeringute register on veebikeskkond, kus saab vaadata kõike infot planeeringute kohta ja suhelda linnaga nende teemal.

Planeerimise protsessil on mitu etappi, mille käigus kontrollitakse, kuidas kavandatav arendus sobib linna vajadustega ja vastab strateegiatele ning kokkulepitud arengusuundadele.

Ehitada saab alles pärast planeeringu kehtestamist.


Kuidas tekivad detailplaneeringud?

Elanike arvamused

Elanikud saavad oma arvamusi esitada mitmel viisil, sealhulgas avalike väljapanekute ja arutelude kaudu ja saata otse tagasisidet üksikutele planeeringutele.

Linnarahva arvamusi ehk elanikelt saadud andmeid kasutatakse ühe alusena kõikide otsuste ja kavade tegemisel.

Linna strateegia

Linna strateegia annab kätte üldise suuna, milliseks Tallinn edaspidi kujuneb.

Praegu kehtiv linna suur strateegia on Tallinn 2035.

Üldplaneering

Linna suurt strateegiat toetavad üldplaneeringud, mis määravad ära, kuidas peaks kulgema linnaosade areng.

Elanikud ja arendajad saavad linnaosade üldplaneeringutest teada, milliseid arendusi Tallinn selles piirkonnas ootab.

Detailplaneering

Kui on kavas midagi uut rajada või linnakeskkonnas muuta, tuleb esitada ettepanek, mida menetletakse detailplaneeringuna. Linn arutab ettepanekuid põhjalikult nii arendaja kui ka teiste huvitatutega, et välja selgitada, milline arendus oleks kõige parem.


Kuidas kaasa lüüa?

Konkreetse plaaneeringuga tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks on mitu viisi:

Uurige lisateavet Iga plaaneeringu juures on põhjalik ülevaade kõikidest sellega seotud dokumentidest.

Võtke osa avalikest aruteludest Planeeringu koostamise jooksul toimub selle avalik väljapanek ning arutelu. Arutatud teave viiakse edasi planeeringu komisjoni ja tehakse lõplikud otsused selle planeeringu osas.

Esitage kirjalikku tagasisidet Registris saate anda oma tagasisidet teid huvitava plaaneeringu kohta ning linnaga nii suhelda.